Információbiztonsági szolgáltatások

Információ-biztonsági szolgáltatások

Ugye Ön se szeretné, hogy vállalkozásának adatai illetéktelenek kezébe kerüljenek?

MIÉRT FONTOS AZ INFORMÁCIÓ-BIZTONSÁG?

Minden szervezet életében fontos szerepet töltenek be adataik. Ezek a kulcsfontosságú információk tartalmazhatják ügyfelek bizalmas adatait, termékekkel szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos belső folyamat leírásokat, illetve számos egyéb know-how-t. Ezek az adatok elsődlegesen elektronikus információs rendszerben tárolódnak, ami egy újfajta kihívásokkal teli környezetet teremt a vállalkozások számára. Napjainkban egyre több terület köthető az elektronikus rendszerekhez, gondoljunk csak akár a számlázásra, levelezésre, könyvelésre, adattárolásra és még sorolhatnánk.

ÚJFAJTA KOCKÁZAT A VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA

Üzleti kockázatot jelent, ha ezeknek az adatoknak megszűnik az elérhetősége, indokolatlanul megváltozik a tartalma, nyilvánosságra kerülnek bizalmas információk vagy az informatikai rendszer lesz tartósan elérhetetlen. Ezek az incidensek lehetnek külső forrásból származók pl. zsaroló vírusok vagy belső szervezeten belülről érkező akár szándékos károkozás.

Mindezek alapján az adatok sértetlenségének, bizalmasságának és rendelkezésre állásának biztosítása, a sérülések és az adatvesztés elkerülése kritikus fontosságú feladat, amit sokszor egy erre felkészült informatikai szolgáltató tud biztosítani.

Védelem a Vállalati Értékekért -NO RANSOMWARE!

A ransomware vírusok nem csak adatokat titkosítanak, hanem vállalati működést is megbéníthatnak, komoly pénzügyi veszteséget okozva. Adataink és üzleti folyamataink kockázatban vannak. Az innovatív kiberbiztonsági megoldásokkal biztosítjuk vállalkozásokat a ransomware támadások ellen, védelmezzük értékes információikat, és megőrizzük az üzletmenet folytonosságot. Ne hagyja, hogy a digitális fenyegetések korlátozzák a cég sikerét.

VAJON BIZTONSÁGBAN VAN A VÁLLALKOZÁSOM?

Az alábbi kérdések segítenek megválaszolni, hogy az Ön vállalkozásának szüksége van-e nagyobb védelmet nyújtó biztonsági rendszert bevezetnie:

 • Szervezete, vállalkozása egyre nagyobb mértékben függ az informatikai rendszerétől, és egy rendszer kiesése az egész üzletmenetet leállíthatja? (számlázás, könyvelés, megrendelések kezelése)
 • Az informatikai rendszerben a hibák száma magas és megoldásuk ad hoc jellegű?
 • Szervezete, vállalkozása által tárolt adatok sérülése vagy nyilvánosságra hozatala pénzügyi veszteséggel járhat? (GDPR 2018,május 25.-től)
 • Érdekelt felek, beszállítók, partnerek, vagy hivatalos szervek NAIH, NEIH igazolást kérnek szervezetétől, vállalkozásától az információ biztonságra vonatkozóan?
 • Munkatársai nem érzik feladatuknak az adatok, információk védelmét?
 • Az IT nem látja át az üzleti folyamatok védelmét?
 • Biztos abban, hogy a megvalósítani kívánt informatikai fejlesztés az információk védelmét megfelelő mértékben biztosítja?

A megoldást mind az adott szervezet, mind ügyfelei, partnerei számára az információbiztonsággal kapcsolatos kockázatok csökkentése és a folyamatok megfelelő szabályzása jelenti.

Az információs rendszerek védelmét, az azokban tárolt adatok bizalmasságát, sértetlenségét és rendelkezésre állását egy Információbiztonsági Irányítási Rendszer (IBIR) bevezetésével, üzemeltetésével lehetséges megoldani.

Az IBIR rendszerek üzemeltetése törvényi kötelezettség is lehet, többek közt állami közigazgatási szervek részére a 2013. L. törvény alapján.

Az üzleti életben pedig, ha burkoltan is de a GDPR-követelményeik való megfelelés teszi szükségessé az IBIR rendszereket.

Üzleti ügyfeleknek az ISO 27001 nemzetközi szabványban foglaltak alapján kiépíthető, egy kockázatokkal arányos védelem.

Ennek a szabványnak az iránymutatásai közigazgatási szervek részére is nyújtanak támpontot, de ezek mellett a NEIH OVI táblái és a kötelezően foglakoztatandó Elektronikus Információbiztonsági Felelős javaslatai együttesen biztosítják a jogi megfelelősséget.

MIÉRT ÉRI MEG BEVEZETNI EGY IBIR RENDSZERT?
(nis2, iso27001)

 1. Digitális Szolgáltatók Biztonságának Növelése:
  • Az Információbiztonság célja, hogy megerősítse a digitális szolgáltatók és infrastruktúrájuk biztonságát, ami a KKV-k esetében is fontos lehet, különösen azoknak, akik digitális szolgáltatásokat nyújtanak.
 2. Kiberbiztonsági Kockázatok Csökkentése:
  • A Információbiztonsági rendszer bevezetése segíthet a KKV-knak csökkenteni a kiberbiztonsági kockázatokat és megvédeni az informatikai rendszereiket a kibertámadások ellen.
 3. Jogi Követelmények Teljesítése:
  • Az Ön cége is érintett lehet a jogi követelmények teljeseítése érdekében ! 2024. január 1.-től  Magyarországon a NIS2-t az Európai Unióban kötelezővé teszi nem csak a  digitális szolgáltatók,  hanem egyéb kritikus ágazatok   számára is bizonyos biztonsági követelmények teljesítését. A KKV-knak, különösen azoknak, akik digitális szolgáltatásokat nyújtanak, fontos lehet ezeknek a jogszabályi követelményeknek való megfelelés.
 4. Ügyfélok és Üzleti Partnerek Bizalma:
  • A megfelelőség a NIS2, ISO27001 követelményeivel növelheti a KKV-k hitelességét az ügyfelek és üzleti partnerek szemében, különösen azokban az iparágakban, ahol a digitális biztonság kiemelt jelentőségű.

INFORMÁCIÓBIZTONSÁG RENDSZER

Az IBIR rendszereink az alábbi területeket érintik:

 • biztonsági szabályzat
 • biztonsági szervezet
 • javak és eszközök ellenőrzése és osztályozása
 • személyi biztonság
 • fizikai és környezeti biztonság
 • kommunikáció és műveleti menedzsment
 • hozzáférési jogosultság ellenőrzése
 • rendszerfejlesztés és karbantartás
 • az üzletmenet-folytonosság menedzsmentje
 • megfelelőség
 • GDPR-megfelelősség

NIS2 által érintett ágazatok:

 • Postai és futárszolgáltatások,
 • Hulladékgazdálkodás,
 • Vegyszerek gyártása, előállítása és forgalmazása,
 • Élelmiszer-termelés, -feldolgozás és -forgalmazás,
 • Gyártás,
 • Digitális szolgáltatók,
 • Kutatás

NIS2 irányelve itt megtekinthető

Információ-biztonsági rendszerek kiépítése

Elektronikus információ biztonsági rendszer kiépítése az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságát szabályozó 2013. évi L. törvény és végrehajtási rendelete a 2015. évi 41. számú BM rendelet (illetve elődje a 2013. évi 77. számú NGM rendelet) alapján

INFORMÁCIÓ-BIZTONSÁGI RENDSZER ÜZEMELTETÉS IBF, EIV SZOLGÁLTATÁS

Információbiztonsági Felelősi / Információbiztonsági Vezetői feladatkör ellátása, azaz a kialakított információbiztonsági rendszer üzemeltetése az ISO 27001 szabvány, illetve a 2013. évi L. törvény és a 2015. évi 41. számú BM rendelet alapján

TÁMOGATÁS

Informatikai rendszerek üzemeltetésének lokális, vagy távoli támogatása

Igényfelmérés

KONZULTÁCIÓ KÖTÖTTSÉGEK NÉLKÜL

Vegye fel vállalkozásunkkal a kapcsolatot és vizsgáljuk meg közösen, hogy miként vállalkozása adatait megvédeni a zsarolóvírusok és illetéktelen adatlopásoktól, hogyan tud megfelelni beszállítói és törvényi kötelezettségeinek.

A konzultáció ingyenes és kötöttségektől mentes. Kérjen időpontot most!