Magyarcsanád önkormányzat – informatikai hálózat fejlesztése

Vállalkozás neve:
Magyarcsanád Önkormányzat

Átadás időpontja:
2022.11.10

Kivitelezés helye:
Magyarcsanád

Projekt időtartama:
2 hét

További információk

Magyarcsanád Csongrád-Csanád Vármegye egy kis települése a román határ felé vezető 43-as út mentén. Az önkormányzat méretéből és költségvetéséből adódóan az informatikai hálózat fejlesztésére az eddigiekben nem volt biztosítva elegendő forrás hiányában, a hálózat eddig adhoc módon bővült, amely  állandó informatikai hibák forrását jelentette. 

Az önkormányzatok és az államigazgatási szervek informatikai rendszereik működtetésére és az abban feldolgozott adatok tárolására szigorú törvényi előírások vonatkoznak. Az egységes adatkezelést az informatikai rendszerek biztonságos működésének követelményeit szabályozzák.  

A törvényi megfelelés és hatékony informatika elvárásának teljesítésére az  önkormányzatnak lehetősége nyílt egy pályázat keretében informatikai rendszerük teljes fejlesztésére, amely során felszámolásra került a régi fizikai informatikai hálózat kábelezése, selejtezésre kerültek az elavult switchek, routerek.       

A teljes hálózati struktúra újra tervezésre került. A fizikai hálózat Fibrain CAT6A 10G UTP fali kábellel került kiépítésre.  Új hálózati eszközök és teljes Wifi lefedettség kiépítése történt a szervezetnél. 

Fontos elvárás volt a hivatal részéről, hogy a folyamatos munkavégzés biztosított legyen a projekt kivitelezése során. Ezt a kihívást sikeresen teljesítettük, az átállás hivatali munkaidőn kívül történt, amely a jól megtervezett és precízen kivitelezett rendszer esetén rövid időn belül hibamentesen megtörtént.       

A fejlesztés célja az alábbi feladatok megoldását szolgálták: 

  • fizikai hálózat teljes cseréje, új optimalizált struktúra kialakítása 
  • felhasználók központi adminisztrációja 
  • biztonságos adattárolási megoldások alkalmazása 
  • egységes dokumentumtár létrehozása 
  • biztonsági mentési politika kidolgozása 
  • naprakész egységes irodai szoftverek bevezetése 
  • végpontok, kliens számítógépek vírusvédelmének biztosítása 
  • önkormányzat épületében teljes Wifi lefedettség kiépítése 
  • HomeOffice munkavégzés biztonságos feltételeinek kiépítése  
  • VPN hálózat és Terminál szerver telepítés    

A megvalósítás során egy DELL szerver került telepítésre a hivatalban a felhasználók központi hitelesítést és a Home Office munkavégzést biztosítja mint kritikus rendszerelem VPN és terminál szerver segítségével.  

A dokumentumtár minden Synology NAS tárolón került megvalósításra .  

A munkatársak az újonnan  kiépített VPN kapcsolaton keresztül kapcsolódnak a biztonságos hivatali rendszerhez   így biztosítva például egy kötelező HomeOffice esetén a hivatali feladatok elvégzését. 

A végpontvédelmet ESET vírusvédelemi szoftver telepítésével biztosítottuk a kliens gépeken és a szerveren.  

Az irodai szoftverek egységesítése érdekében Microsoft 365 üzleti irodai csomag bevezetésével került megvalósításra, így minden számítógépen a legfrissebb irodai Word, Excel alkalmazásokat használják a hivatali dolgozók. A Microsoft 365 csomag továbbá több olyan közös munkavégzést, csoportmunkát támogató szoftvert tartalmaz, amelyek a későbbiekben újabb gyorsabb közös munkavégzést biztosíthatnak az önkormányzat számára.  

A beruházás során az épület teljesen felújításra került, ezzel párhuzamosan pedig a legújabb számítástechnikai megoldások, valamint gyengeáramú hálózat került kialakításra. A megrendelővel a következő évekre vonatkozóan további informatikai fejlesztési lehetőségeket is feltártuk, így a kivitelezés során a lehetséges jövőbeni bővítéseket is figyelembe vettük.

Műszaki paraméterek

Közel 1 500m CAT6a informatikai kábel

2 db RACK szekrény

6 db beltéri wifi antenna-központi felügyelettel

2 db 24 port switch

14 db ip kamera

1 db riasztó rendszer

1 db beléptető rendszer

Optikai gerinchálózat kiépítés a két rack szekrény közt

Jegyzőkönyvezés FLUKE műszerekkel

Eredmények

Informatikai szolgáltatások problémamentes átállása az új hálózatra

Modern gyengeáramú informatikai infrastruktúra kialakítása

Jövőbeni informatikai bővítési lehetőség

Modern jogszabályi környezetnek megfelelő informatikai rendszer létrejötte (  2013. évi L. törvény)

Képgaléria