Loading...

Adatvédelmi szolgáltatások (GDPR)

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Egységes Adatvédelmi Rendelete (General Data Protection Regulation – GDPR)

A GDPR, Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete 2018. május 25 -étől kötelezően alkalmazandó – ettől az időponttól kezdve az abban foglaltak szerint kell eljárni az unió tagállamaiban – így Magyarországon is – és az Ön szervezetének, hivatalának, illetve vállalkozásának is!

AZ ÖN SZERVEZETÉT IS ÉRINTI, HA:

vagy

Hogyan tudunk Önnek segíteni?

Az SZV-TECH Kft. abban tud segítséget nyújtani, hogy felméri a jelenlegi adatkezelési gyakorlatot és felkészíti a szervezetét azokra a kihívásokra, amelyeket a GDPR megfeleléshez szükséges lépések megtétele jelent.

MELY TERÜLETEKET ÉRINT A FELKÉSZÜLÉSI FOLYAMAT?

3 területet mindenképpen érinteni fog szervezetében:

A jogi munka során felül kell vizsgálnia szerződéseit és megállapodásait, vevőivel, szállítóival anyavállalatával és nem utolsó sorban munkavállalóival.

Az információbiztonsági területen, ki kell alakítania a kockázatokkal arányos védekezést a szervezet által kezelt adatok védelme érdekében. A védelem kialakításánál figyelembe kell vegye, hogy az adatok bizalmassága, sértetlensége és rendelkezésre állása ne sérüljön az adatkezelés során.

GDPR FELKÉSZÍTÉSI MÓDSZERTANUNK

I. Felmérés és cselekvési terv

Felmérjük szervezetének az alábbi területeit a GDPR rendelet elvárásainak szempontjából:

A felmérést követően cselekvési tervet és vezetői összefoglalót készítünk.

II. Adatkezelési folyamatok GDPR rendelet elvárásainak megfelelő adatkezelési nyilvántartásának kialakítása:

III. Érintett panaszkezelési (adatkérés, tiltakozás, korlátozás, visszavonás törlés) folyamatainak dokumentálása

IV. Meglévő adatbázisok vizsgálata, Hatásvizsgálat

HA ÉRDEKLI PROGRAMUNK, KERESSEN MINKET BIZALOMMAL!

Árajánlatunkat Önnek testreszabottan készítjük el.

FEJES GÁBOR,

Certified GDPR Manager

Információbiztonsági szakértő

Műszaki Informatikai Mérnök

fejes@szv-tech.hu

+36 70 368 6168

KAKUJA ZSOLT,

Certified GDPR Manager

Információbiztonsági szakértő

Villamosmérnök

kakuja@szv-tech.hu

+36 70 315 1572

SZOLGÁLTATÁSAINK

Segítséget nyújtunk az információbiztonság valamennyi területén, támogatjuk az informatikai üzemeltetők munkáját, együttműködünk a megbízóink szakembereivel és partnereivel.

Mi az a GDPR?

General Data Proctection Regulation – Az EU 2016/679 rendelete (206.április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról

Mire vonatkozik a GDPR?

E rendeletet kell alkalmazni a személyes adatok részben vagy egészben automatizált módon történő kezelésére, valamint azoknak a személyes adatoknak a nem automatizált módon történő kezelésére, amelyek valamely nyilvántartási rendszer részét képezik, vagy amelyeket egy nyilvántartási rendszer részévé kívánnak tenni.

Mikor nem kell alkalmazni a GDPR rendeletet a személyes adatok kezelésénél??

Mi a személyes adat?

Azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlenül vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Miért kell védeni a személyes adatot?

A személyes adatok védelmével a Magyarország Alaptörvényének VI. cikke foglalkozik:

  1. Mindenkinek joga van ahhoz, hogy magán- és családi életét, otthonát, kapcsolattartását és jó hírnevét tiszteletben tartsák.
  2. Mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez

Tehát, a személyes adatok védelme az egyén információs önrendelkezésének biztosítását jelenti. Az adatkezelők a természetes személyek személyes adatait csak azok beleegyezésével szerezhetik meg, tárolhatják és dolgozhatják fel.

Milyen adatkezelési problémák lehetnek?

Melyek a GDPR adatkezelési elvei?

Mikor kell Adatvédelmi tisztségviselő (DPO)

Kötelező Adatvédelmi tisztségviselőt kinevezni, ha az adatkezelő:

Testhőmérséklet mérés - lázdetektálás

» részletek

»